Kommentarportal

Eilif Egean 2003 minMin portal:

Opp gjennom årene har jeg skrevet små og store artikler om dette og hint over et bredt spekter av temaer. Jeg fått laget denne nettsiden for å gjøre en del av det jeg har skrevet tilgjengelig for enhver interessert som finner frem til denne siden.

Innholdet spenner fra politikk, økonomi og samfunn til forsvar og militærvesen, statistikk og mange andre emner. Det meste har en historisk side: Når og hvordan oppsto ting eller regler? Alle tings bakgrunn, oftest stort sett enten glemt eller ukjent.

Det meste har jeg forfattet selv, men noe er artikler har jeg klippet fra andre kilder, og føyd til mine egne kommentarer for å tilkjennegi min mening om saken. Noe er meldinger jeg har sendt til journalister om ting de har skrevet eller hendelser de har dekket.

Alt her er fritt fram for enhver å lese og kopiere. Hver av artiklene/ utklippene har eget kommentarfelt, der leseren kan skrive inn sin egen mening om saken.

My Portal:

Through the years I have written articles long and short, on a wide range of subjects. I have created these web pages in order to make some of my writings acces­sible to anyone who may be interested and who manages to find their way here.

Subjects range from politics, economics, finance and society to the military, statistics and many other subjects. Nearly all of them have an element of history: When did something emerge and how did it develop? The background of all those things, many have forgotten or unknown.

Most items are my own writings, but some are clippings from other sources, to which I have added my personal comments in order to state my opinion(s) on the subject matter. A few items are com­ments I have sent to journalists about subjects they have written or covered.

All of it is freely accessible to read or downoad, and each article or clipping provides the opportunity for readers to write their own comments.